Mark Grammens

geboren te Ronse op 25 april 1933
en overleden in familiekring te Liedekerke op 24 juli 2017

Reacties:

 1. Geachte,
  langs deze weg wil ik jullie heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode en mijn innige deelneming betuigen.
  Gunther Bockstal

 2. Lieve Iris en familie,

  Er zijn geen woorden om te beschrijven wat je nu voelt.
  Er zijn geen woorden mooi genoeg om je te kunnen troosten.
  Wij kunnen je pijn niet verzachten, niet wegnemen en niet ongedaan maken…
  Toch willen we je steunen in deze moeilijke periode en wensen je veel sterkte toe.

  Vele knuffels
  Team Holland

 3. We misten hem al 4 jaar. Een groot journalist is nu definitief heengegaan. Al wat hij voor ons, Vlamingen, gedaan heeft wordt nu geschiedenis. Zeer ontroerd zijn we wel.

 4. Respect.
  Veel troost en sterkte gewenst voor de familie.
  Ik kan niet aanwezig zijn op de uitvaart.

 5. Geachte Familie,
  Innige deelneming bij het overlijden van Mark. Vlaanderen verliest een “Grote Meneer”, en we hebben er al zo weinig.
  Ik zal zijn journalistiek werk heel erg missen. Het was voor mij altijd een baken wanneer ik twijfelde.

 6. Geachte familie,

  Ik heb ongelofelijk veel intellectueel plezier beleefd met het lezen van het Journaal en andere schrijfsels van Mark Grammens. Ik ben hem hiervoor zeer dankbaar. Ik was het vaak niet eens met de analyse en de te volgen strategie, maar het was steeds een verfrissende en onafhankelijke visie die Mark Grammens ons allen verschafte.
  Vlaanderen zal hem missen!
  Ik wens u heel veel sterkte!

 7. Innige deelneming De bock de Raes Stationsstraat 136 Liedekerke

 8. Wij delen de droefheid bij familie,vrienden en kennissen
  bij het overlijden van Mark.
  Jef en Mady van Bree- Smets

 9. Mijn innige deelneming aan de familie bij het overlijden van een groot man/Vlaming!

 10. Ik voeg mij bij de velen die treuren bij het afscheid van Mark.

 11. Met oprechte dank voor al wat Mark gepubliceerd heeft en ons al die vele decennia geboeid heeft.
  Werner COUDYZER
  Erenotaris

 12. Wellicht ook daalt vrede in je hart
  en overheerst dankbaarheid je smart
  omdat deze man die je zo lief was
  en die je leven getekend heeft door zijn liefde
  je al die jaren, en dagen, en uren
  gegeven was.

  Beste Els, ik wens je veel sterkte bij dit pijnlijk verlies.

  Wim De Wit

 13. Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Mark Grammens. Als wijze, non-conformistische, trouwe en correcte journalist heeft hij het rechte spoor getrokken naar het echte soevereine Vlaanderen. Moge dit spoor gevolgd worden tot de eindzege. Dank voor al wat Mark heeft geschreven en gezegd. Hij ruste nu in vrede.
  Ir. L. van Biervliet

 14. “Sta niet aan mijn graf, ween niet. Ik ben er niet. Ik slaap niet. Ik ben duizend winden die waaien. Ik ben de diamanten glinstering in de sneeuw. Ik ben het zonlicht op het rijpe graan. Ik ben de zachte herfstregen. Wanneer je ontwaakt in de stilte van de ochtend ben ik de plotse vlucht omhoog van stille vogels die vliegen in cirkels. Ik ben de zachte sterren die schijnen in de nacht. Sta niet aan mijn graf, huil niet; Ik ben er niet. Ik ben niet gestorven.”
  Mijn innige deelneming. Veel sterkte.

 15. Oprechte deelneming root verlies voor de Vlaamse Beweging. Kunnen spijtig genoeg niet aanwezig zijn op de uitvaart. Gusta Frans

 16. Diep medeleven in jullie verdriet, doch veel sterkte.

 17. Mijn deelneming bij het overlijden van Mark. Hij leerde zijn volk schrijven.

 18. Met héél de Vlaamse Beweging rouw ik, mede in naam van Bea, die een jaar geleden is heengegaan, om het schier onvervangbaar verlies van een ferm rechtlijnige Vlaming met het hart op de rechte plaats en de vinger op de recht(s)e toets. Het was een ware wonne om jàààrenlang Journaal te MOGEN lezen! Dank u, Mark.

 19. Katja, een ouder verliezen is moeilijk. Ik ben blij dat je afscheid hebt kunnen nemen. Veel sterkte de volgende dagen, Ann

 20. Zijn kennis zullen we voorgoed missen. Veel sterkte voor de familie.

  Roger Boni

 21. Geachte familie,
  Innige deelneming bij het heengaan van Mark.
  Een heel grote meneer,
  die aan Vlaanderen terug een stuk bovenlaag gaf.
  Oneindige bewondering en achting.
  Meer woorden heb ik niet.
  Meer woorden hoef ik niet.
  Marc Smout

 22. Onze oprechte deelneming en sterkte toegewenst aan de familie en dierbaren van Mark. Een Vlaming tot in de kleinste aderen. Vlaanderen en de Vlaamse beweging verliest een sterke persoonlijkheid.

 23. Geachte mevrouw en familie,
  Langs deze weg wens ik mijn rouwbetuigingen mede te delen bij het overlijden van uw echtgenoot en vader, Mark Grammens. Mark was ongetwijfeld een van de weinige echt intelligente en bekwame journalisten, die mij (en vele anderen) een helder inzicht hebben gegeven in de kronkels van de politiek, zowel binnenland als internationaal. Ik ben hem daar zeer dankbaar voor.

 24. Lieve Familie, heel veel steun en medeleven bij het heengaan van Mark. Moge de diepe bewondering voor zijn doorzicht en voor zijn levenslange vastberadenheid voor het welzijn van zijn volk, voor jullie een troost zijn. Zo maken ze ze niet meer! Rust in Vlaamse vrede, Mark, gij Vlaamse Leeuw !

 25. Met droefheid vernam ik het overlijden van Mark Grammens.
  Ik was een bewonderaar van hem (o.a. via “Journaal”, ik verslond het terstond toen het in de bus viel).
  Ik prijs me gelukkig dat ik hem t.g.v. de uitreiking van de erepenning van de Marnixring publiekelijk heb kunnen eren in het provinciehuis van Antwerpen.
  Helaas kan ik niet op zijn begrafenis aanwezig zijn omdat ik op hetzelfde ogenblik een medische ingreep moet ondergaan.
  Mijn gedachten en medeleven gaan naar zijn geliefden en al die Vlamingen voor wie Mark heel wat betekend heeft !

 26. Met heel veel respect voor uw dierbare overledene be-tuig ik langs deze weg mijn oprechte deelneming in uw rouw. Mijn herinnering aan Mark blijft overeind : die van een aangename vriend, geëngageerd medestudent te Leuven, jaren vijftig vorige eeuw. Requiescat in pace.

 27. Geachte familie,

  Als trouw lezer van de bijdragen van Mark Grammens, eerst in De Nieuwe, daarna een kwarteeuw in Journaal, wil ik mijn medeleven betuigen bij het overlijden van een eerlijke, wijze en onafhankelijk denkende mens. Ik heb heel veel van hem geleerd, zowel wat de feiten als wat de onderliggende waarheden betreft, en het stopzetten van Journaal heeft een lacune gelaten die ik niet behoorlijk meer heb kunnen opvullen. Hij ruste in vrede.

  Dirk Vermassen

 28. listiek van dit land.
  Mijn diep medeleven gaat uit naar Els en de kinderen van Mark.

 29. Vandaag hebben we afscheid genomen van een groot Vlaming. Met heimwee denken we terug aan zijn scherpe, maar rake en objectieve Vlaamse pen. Hij verdient een ereplaats in de vrije, onafhankelijke journalistiek van dit land.
  Mijn diep medeleven gaat uit naar Els en de kinderen van Mark.

 30. Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van mr. Grammens, ook vanwege mijn moeder Betty Daenen, weduwe van Paul Kempynck uit Woumen-Diksmuide (De Blankaart).
  Wat heb ik decennia lang genoten van de artikels, analyses, reportages, opiniestukken over binnen- en buitenland in Journaal. Wat een prachtige en uitmuntende staaltjes van hoog intellectuele en fijn besnaarde journalistiek!
  Met vriendelijke groet, Stefaan Kempynck, schrijver van levensverhalen, http://www.uwlevensverhaal.org

 31. Geachte mevrouw en familie,

  Teruggekomen van reis vond in het overlijdensbericht
  in de bus.
  Als gewezen Algemeen voorzitter van de marnixring, als gewezen voorzitter van pro flandria en verstokte lezer van Journaal heb in de eer gehad Mark regelmatig te ontmoeten.
  Ik wil dan ook langs deze weg U mijn diep medeleven betuigen en U veel sterkte toewensen in deze moeilijke dagen.
  Brahms heeft het zo mooi verwoord in zijn Duitsches Requiem:
  Selig Sind die das leid tragen, denn sie sollen getrostet werden.
  Met respectvolle groeten
  Dr. Gui CELEN

 32. Pas teruggekomen uit reis vond ik het overlijdensbericht.
  Ik wens mijn diep medeleven te betuigen bij het overlijden van Mark.
  Ok. Wens ik u veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.
  Johannes Brahms vertolkte dit seer passend in zijn Deutsches requiem: Sehlig Sind sie die das lied tragen,denn sue sollen getrostet werden.

 33. Geachte Els, geachte familie,
  Nu pas terug thuis van een verre reis, en nu pas het overlijdensbericht in de bus gevonden. Mark Grammens: naar zo’n journalist kijkt een mens op, zeker als je jong bent en voor de eerste keer Journaal onder ogen kreeg. Mark Grammens blijft voor mij een heel grote mijnheer, en ik zal de enkele gelegenheden waarbij ik hem mocht ontmoeten, niet licht vergeten. Een voorbeeld dus op vele vlakken! Dank, mijnheer Grammens!

 34. Onze innige deelneming in de rouw die U treft.
  Wilfried & Viviane Asselman-Van de Casteele

 35. Mevrouw Grootaers,
  Lieve Els,
  met enige vertraging heb ik kennis genomen van het overlijden van Mark. Hij was een zeer bijzonder man. Ik ben zeer blij dat ik hem toch een beetje gekend heb. Hij heeft zo veel betekend voor zo veel mensen. Zijn heengaan betekent een groot verlies voor Vlaanderen.
  Ik wil je hierbij mijn oprechte deelneming betuigen en ik wens je veel steun in deze moeilijke en droeve dagen.
  Hilde Nuyts

 36. http://dom-48.ru/nokia-6700/video.jpg

  Телефоны Nokia 6700 Gold оснащены тремя протоколами для отправки и принятия электронных писем.

  Если говорить конкретнее, то это IMAP4, POP3 и SMTP. Возможностей коммуникации тут не так много.

  Для передачи файлов беспроводным путем (после сопряжения с соответствующим устройством) предусмотрен модуль “Блютуз” версии 2.1. Да, скорость передачи будет не настолько высокой, чтобы чем-то можно было хвастаться, да и беспроводную гарнитуру подключить не получится из-за отсутствия профиля A2D2. Но в целом модуль справляется с основными поставленными перед ним задачами.

  Читать полностью

Comments are closed.